Android on wheels-bot

rein ma, 01/19/2015 - 12:31

Android on wheels is een zondagmiddag project waarbij een Arduino motorsturing direct is gekoppeld (via een USB OTG kabel) aan een Android apparaat. Het Android apparaat zorgt voor de besturing van de robot met gebruikmaking van de interne sensoren (GPS, accelatormeter, compas, gyroscoop, camera ,etc).