Donaties en lidmaatschap

Lid worden

Je kunt lid worden door substantieel bij te dragen aan onze club. Door het geven van workshops of presentaties, het organiseren van een evenement, meewerken aan een van onze projecten, het publiceren van je eigen project op onze website,  en andere zaken die goed zijn voor onze club en onze leden.  De contributie is 25 euro per maand.

In de statuten staat precies bescheven hoe het lidmaatschap werkt.

 

Financiele donaties

De vaste lasten van Theo's Mechanische Aap zijn 150 euro per maand. Dit zijn de kosten voor  huur, electra, internet en kachel. Je kunt ons helpen door een zelf te kiezen aantal euro's over te maken  op rekeningnummer NL49RABO0136387284 t.n.v. RJ Velt  te Den Haag onder vermelding van TMA VASTE LASTEN.