Over Theo's mechanische aap

Stichting Theo's Mechanische Aap
Werkplaats adres:
Alexander Gogelweg 12
2517JH Den Haag, NL
(bezoek alleen op afspraak)

website: https://mechanicape.nl
email: theo at mechanicape.nl

KVK Haaglanden 68523335
Bankrekening: 00000000

Stichting Theo's Mechanische Aap houdt zich bezig met techniek, innovatie en educatie. Dat doen wij op de volgende manier:

  • door het organiseren van cursussen en workshops,
  • het beschikbaar stellen van werkruimte, gereedschappen, machines en materialen aan onze deelnemers,
  • en het bijwonen en organiseren van conferenties, lezingen en beurzen.

We hebben de beschikking over een werkplaats, meerdere 3D-printers, CNC-freesmachines, handgereedschap en computers. Daarnaast hebben wij veel (professionele) kennis in huis met betrekking tot mechanica, werktuigbouw, elektronica en software engineering. Indien u zelf iets wilt (laten) maken dan kunt u bij ons terecht. Wij kunnen samen met u een ontwerp maken en/of een prototype van een ontwerp produceren.

Inhoudsopgave

Organisatie

Stichting Theo's Mechanische Aap is een organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie bestaat uit vrijwilligers die zich onbezoldigd voor de stichting inzetten. Onze inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit donaties.

Missie

Het stimuleren van liefde en passie voor het bedenken en creeeren van dingen door het faciliteren van kennis en middelen.