Infrarood afstand sensor

Infrarood of infrarode straling, voor het oog niet waarneembare elektromagnetische straling, met golflengten tussen circa 780 nanometer en 1 mm (106 nm), dus tussen het (zichtbare) rode licht en de microgolven. Veelal wordt het golflengtegebied van 780 nm tot 10 micrometer aangeduid met nabij-infrarood, van 10 tot 30 µm met middel-infrarood, van 30 µm tot 300 µm met ver-infrarood en van 300 µm tot 1 mm met sub-millimetergebied. Infrarood betekent 'onder het rood', omdat de frequentie van infraroodstraling iets lager ligt dan die van het rood.

 

Principe

Infraroodsensor sturen een smalle bundel infrarood licht uit. Het licht weerkaatst op een object en wordt door de senor weer ontvangen. De sensor berekent het tijdverschil tussen zenden en ontvangen en kan daaruit de afstand afleiden.

De meeste IR afstandsensoren worden gemaakt door Sharp. Het bereik varieert van enkele centimeters tot enkele meters.

 

Toepassing

IR afstandsensoren zijn goed geschikt voor het binnenshuis nauwkeurig detecteren van kleine voorwerpen.Buiten doen de sensoren het minder omdat je dan last hebt van de zon die ook IR licht uitzend en daarom een stoorzender is.

De Sharp afstand sensoren kunnen zonder problemen aan de analoge ingang van een microcontroller (Arduino, AVR, PIC, Basicstamp, etc ) worden aangesloten.