Sensoren

Een sensor is een apparaat waarmee je dingen kan meten. Voor vrijwel alle zaken die je kunt meten bestaat er wel een sensor. Temperatuur, afstand, tijd, kleur, vorm, etc.... Bij het kiezen van een sensor moet je met aan aantal zaken rekening houden.

Meetbereik

Komt het meetbereik (ondergrens en bovengrens) van de sensor overeen met het gewenste meetbereik? Een té groot meetbereik is niet goed omdat daarmee de resolutie afneemt.

Resolutie

Komt de meet-precisie van de sensor overeen met de gewenste nauwkeurigheid? Een te grote nauwkeurigheid is niet goed omdat daarmee vaak het meetbereik afneemt.

Uitgangssignaal

Is het uitgangssignaal analoog of digitaal? 5 Volt of 12 Volt? Kunnen we dit aansluiten op onze microcontroller of hebben we aparte hardware nodig om het signaal om te zetten? Let er bij de keuze van sensor op dat je hem direct aan je microcontroller kan aansluiten zonder extra componenten aan te schaffen.

Verstoringen

Werkt de sensor altijd of is deze gevoelig voor verstoringen en ruis? Werkt de sensor uberhaupt wel in de omgeving waar het gebruikt moet gan worden? GPS is bijvoorbeeld een prima middel voor positiebepaling maar het werkt alleen buiten. Voor gebruik binnen in huis is GPS meestal niet geschikt en moet je dus andere sensoren gebruiken.