Firmware voor SeeedStudio Hercules 4WD controller

rein vr, 10/11/2013 - 10:35
Omdat de standaard firmware vanuit de fabriek niet werkt, hebben we zelf iets gemaakt. De firmware biedt ondersteuning voor de motors, de battery-sensor, de feedback (speed) sensors en de mogelijkheid om de robot via de seriele poort (XBee, Bluetooth) aan te sturen.

De software staat hieronder afgedrukt, maar je kunt het ook downloaden
Hier een filmpje: Video

//MECHANICAPE.NL FIRMWARE FOR SEEEDSTUDIO HERCULES 4WD CONTROLLER
//Copyright By Rein Velt / http://mechanicape.nl    
//May be used under the terms of Creative Commons CC-BY-SA
//=====================================================================
// The device is controlled by serial commands. The command is send 
// to the controllerboard. The controllerboard performs the 
// requested action and sends a response message
// back to the requestor.
// The commands, descriptions and responses are:
// CMD   DESCRIPTION           RESPONSE
// M0   Motor OFF           -returns M0,speedL,speedR\n
// M1   Motor Forward         -returns M1,speedL,speedR\n
// M2   Motor Reverse         -returns M2,speedL,speedR\n
// M3   Motor Turn Left (ccw)     -returns M3,speedL,speedR\n
// M4   Motor Turn Right (cw)     -returns M4,speedL,speedR\n
// MT   Motor Test (test motors)    -returns MT,speedL,speedR\n
// S0..S9 Speed (0=stop,.., 9=fast)   -returns S*,speedL,speedR\n
// B?   Query battery voltage     -returns B?,millivolts\n
//
// the comma is used to separate commands when more are following
// the newline is used to terminate one or more commands
// eg:
//   M1\n 
//   S5,M1,M1,S3,M2,M3,M0\n
//====================================================================

#include <avr/wdt.h>

// pin ctrl
#define PINRX      0      // receive serial data
#define PINTX      1      // send serial data
#define PININT0     2      // interrupt 0
#define PININT1     3      // interrupt 1
#define PINCS      6      // all motors cs
#define PINM1F     4      // motor 1 forward
#define PINM1R     5      // motor 1 reverse
#define PINM2F     7      // motor 2 forward
#define PINM2R     8      // motor 2 reverse
#define PINPWMA     9      // PWM channel A (motor A speed)
#define PINPWMB     10     // PWM channel B (motor B speed)
#define PINVS      A6     // voltage/battery sensor//global vars
volatile int leftFeedback = 0;
volatile int rightFeedback = 0;
int motorSpeed=0;


void setup()
{
 //initialize pins (make them output) 
 pinMode(PINCS, OUTPUT);
 pinMode(PINM1F, OUTPUT);
 pinMode(PINM1R, OUTPUT);
 pinMode(PINM2F, OUTPUT);
 pinMode(PINM2R, OUTPUT);
 pinMode(PINVS, INPUT);

 //initialize motors
 motorStop();

 //initialize interrupts
 attachInterrupt(0, leftInterruptHandler, CHANGE);
 attachInterrupt(1, rightInterruptHandler, CHANGE);

 //initialize serial port
 Serial.begin(19200);
 Serial.println("//MECHANIC APE HERCULES 4WD ROBOTFIRMWARE V1.0");
 Serial.print("//Battery=");
 Serial.print(getBatteryVoltage());
 Serial.print("mV");
 Serial.println();
 Serial.println("OK");

 //initialize watch dog timer and set it to 2 seconds
 wdt_enable(WDTO_2S);
}


void loop()
{
 wdt_reset(); //reset watch dog timer
 processSerialData(); //read data from serial and send it to the motors
 resetFeedback(); //reset speed sensors
}


//**** INTERRUPT HANDLER ******************************************************************************


void leftInterruptHandler()
{
 leftFeedback++;
}


void rightInterruptHandler()
{
 rightFeedback++;
}


void resetFeedback()
{
 leftFeedback=0;
 rightFeedback=0;
}


//**** MOTOR CONTROLLER *******************************************************************************


void motorSetSpeed(int power)
{
 motorSpeed=power;
 analogWrite(PINPWMA,motorSpeed);
 analogWrite(PINPWMB,motorSpeed);
}


void motorStop()
{
 digitalWrite(PINCS,LOW);
 digitalWrite(PINM1R,LOW);
 digitalWrite(PINM1F,LOW);
 digitalWrite(PINM2F,LOW);
 digitalWrite(PINM2R,LOW); 
}


void motorForward()
{
 digitalWrite(PINM1R,HIGH);
 digitalWrite(PINM1F,LOW);
 digitalWrite(PINM2F,HIGH);
 digitalWrite(PINM2R,LOW);
 digitalWrite(PINCS,HIGH);
}

void motorReverse()
{
 digitalWrite(PINM1R,LOW);
 digitalWrite(PINM1F,HIGH);
 digitalWrite(PINM2F,LOW);
 digitalWrite(PINM2R,HIGH);
 digitalWrite(PINCS,HIGH);
}


void motorTurnLeft()
{
 digitalWrite(PINM1R,LOW);
 digitalWrite(PINM1F,HIGH);
 digitalWrite(PINM2F,HIGH);
 digitalWrite(PINM2R,LOW);
 digitalWrite(PINCS,HIGH);
}


void motorTurnRight()
{
 digitalWrite(PINM1R,HIGH);
 digitalWrite(PINM1F,LOW);
 digitalWrite(PINM2F,LOW);
 digitalWrite(PINM2R,HIGH);
 digitalWrite(PINCS,HIGH);

}


//**** MESSAGE HANDLING ******************************************************************************


void processSerialData()
{
 if (Serial.available()>2)
 {
  int commandByte= Serial.read();
  int valueByte = Serial.read();
  int endofline = Serial.read();
  //a message has 3 bytes
  //this first byte is always M (Motor) or S (Speed)
  //the second byte is a number (0|1|2|3|4|..|9) 
  //the third byte is a comma or a newline (,|\n)
  
  
  //handle the motor request
  if (commandByte==77 && (endofline==10 || endofline==44)) //M
  {
   //incoming data is correct and conform specs 
   motorSetSpeed(motorSpeed);   
   switch (valueByte)
   {
    //control the motors
   case 48+0: 
    motorStop(); 
    break;    //M0\n
   case 48+1: 
    motorForward(); 
    break;   //M1\n
   case 48+2: 
    motorReverse(); 
    break;   //M2\n
   case 48+3: 
    motorTurnLeft(); 
    break;   //M3\n
   case 48+4: 
    motorTurnRight(); 
    break;   //M4\n
   case 84:
    motorTest(); //MT\n
    break;
   default: 
    motorStop(); 
    break;  //fail safe
   } //end-switch

   //confirm the serial request by sending a response
   Serial.print(char(commandByte));
   Serial.print(char(valueByte));
   Serial.print(char(44));
   Serial.print(leftFeedback);
   Serial.print(char(44));
   Serial.print(rightFeedback);
   Serial.println();
  } 
 
  //handle the motorspeed request
  if (commandByte==83 && (endofline==10 || endofline==44)) //S
  {
   //incoming data is correct and conform specs    
   if (valueByte > 47 && valueByte < 59) 
   { 
    //set the motorspeed
    int motorNewSpeed=(valueByte-48)*26;
    motorSetSpeed(motorNewSpeed);

   }
   //confirm the serial request by sending a response
   Serial.print(char(commandByte));
   Serial.println(char(valueByte));
  } 

  //handle the battery voltage request
  if (commandByte==66 && (endofline==10 || endofline==44)) //B
  {
   
   int millivolt=getBatteryVoltage();
   //confirm the serial request by sending a response
   Serial.print(char(commandByte));
   Serial.print(char(valueByte));
   Serial.print(char(44));
   Serial.print(millivolt);
   Serial.println();
  } 

 }
 else
 {
  //no data
  motorStop(); //fail safe

 }
 delay(100); //this delay can be tweaked or omitted to adjust accuracy. keep it low!
}

//***** SENSOR HANDLING ******************************************************************************

int getBatteryVoltage()
{

 int value=analogRead(PINVS);
 int millivolt=round((float)(value)/0.037479); //guess
 return millivolt;
}
//***** SYSTEM TEST **********************************************************************************

void motorTest()
{
 for (int i=0; i < 255;i++)
 {
  wdt_reset();
  motorSetSpeed(i);
  motorTurnRight();
  delay(50) ;
 }
 for (int i=255;i > -1;i--)
 {
  wdt_reset();
  motorSetSpeed(i);
  motorTurnRight();
  delay(50) ;
 }
 motorStop();
}
//*****************************************************************************************************
// * END FILE
// *****************************************************************************************************BijlageGrootte
Package icon sourcecode voor Arduino2.31 KB